วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิ

หลังจากสวดมนต์เรียบร้อยแล้วควรฝึกจิตให้สงบเพื่อความผาสุกของตัวเอง โดยการฝึกสมาธิกัมมัฏฐาน นั่งในท่านั่งขัดสมาธิ ตัวตรง หน้าตรง เอาท้าวขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย หัวแม่มือชนกัน นั่งหลับตาตามสบาย ไม่ต้องเกร็งตัว(จะนั่งพับเพียบ นั่งบนเก้าอี้ห้อยเท้า หรือเอนกายนอนบนเตียงก็ได้ สุดแต่จะสะดวก๗ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าพร้อมคำสวดว่า พุท กำหนดลมหายใจออกพร้อมคำสวดว่า โธ ใช้เวลาฝึกวันแรก เพียง ๑๐ข๑๕ นาที วันต่อๆไปค่อยเพิ่มเวลาให้นานขึ้น เป็นวันละ ๓๐ นาที หรือนานกว่านั้น เป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ได้มหากุศลพร้อมด้วยจตุรพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป


การนั่งสมาธิ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งเครียด เอาจริงเอาจังจนเกินไป หรืออ่อนเกินไป ควรทำใจให้สบายๆ ปฏิบัติสม่ำเสมอ จะเวลาเช้า หรือกลางคืน สุดแต่ความสะดวกของตนเอง ก่อนจะเลิกฝึกทุกครั้งต้องแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ตลอดทั้งทุกจิตวิญญาณทั้งหลาย จงมีความสุข ให้พ้นจากทุกข์ อย่าเบียดเบียนจองเวรต่อกันเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

มีจำหน่ายที่สายส่งดวงแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐ บาท ติดต่อคุณหนึ่ง ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔ และ ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๕