วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คำชี้แจงในการสวดภาวนาพระคาถาเจ้าแม่กวนอิม

คำชี้แจงในการสวดภาวนาพระคาถาเจ้าแม่กวนอิม


ในการสวดพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีมหิทธานุภาพ เมื่อสวดบทพระคาถาเจ้าแม่จบ 1 เที่ยว ให้จุดทึบที่วงกลม 1 วงทุกครั้งไป และเมื่อสวดได้ครบจำนวนวงแล้ว ต่อไปให้พิมพ์หนังสือ ชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เล่มนี้แจกเป็นธรรมทาน จำนวนอบ่างน้อย 1,200 เล่ม ผู้ใดตั้งใจแน่วแน่ในการสวดพระคาถา และทำตามคำแนะนำที่ว่ามานี้ ผู้นั้นก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

มีจำหน่ายที่สายส่งดวงแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐ บาท ติดต่อคุณหนึ่ง ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔ และ ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๕