วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อานิสงส์ของการสวดมหากรุณาธารณีสูตร

อานิสงส์ของการสวดมหากรุณาธารณีสูตร 
๑.มีความสุขสบาย ปราศจากโรคภัย มีอายุวัฒนะ ได้ความมั่งคั่ง กำจัดบาปอกุศลกรรมทั้งหลายที่ได้เคยทำไว้ ปราศจากอันตราย เพิ่มพูนบุญวาสนา สำเร็จผลในกุศลบุญราศี พ้นจากความหวาดกลัว เมื่อจะถึงแก่กรรม จะได้ไปจุติ ณ ดินแดนพุทธเกษตรดั่งที่ต้องการ
๒. ผู้ที่สวดมนต์นี้ จะรักษาโรคแปดหมิ่นสี่พันชนิดในโลกนี้ให้หายได้
๓. เมื่อไปนั่งเพ่งฌานสมาธิตามป่าหรือภูเขา ถ้ามีภูตผีปีศาจมารบกวน สวดมนต์จบเดียวพวกผีจะถูกจองจำไว้หมด
๔. ถ้าสวดตามวิธีแล้วพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จะให้เทพเจ้าและวชิรธรติดตามปกปักรักษา ไม่ห่างไปจากผู้นั้น เสมือนป้องกันดวงตาและชีวิตของตน
๕.ถ้าสรรพสัตว์ขอพรในชาตินี้ประการใดๆ ให้สมาทานกินเจ ๒๑ วัน โดยบริสุทธิ์ และสวดธารณีนี้ จะได้สมความประสงค์ทุกประการ.

1 ความคิดเห็น:

หนังสือชีวประวัติและพระคาถาเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

มีจำหน่ายที่สายส่งดวงแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐ บาท ติดต่อคุณหนึ่ง ที่เบอร์โทร ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๔ และ ๐๒-๘๖๔-๐๔๓๕